İCRA PRESTIGE SÜRÜM 8.7.5 YAYIMLANDI!

  • Hemen Ödenirse Hesabının Değiştirilmesine İlişkin Düzenleme,
  • Yeni Oluşturulan 36 Adet İlçenin UYAP Döküm Bilgilerine Eklenmesine İlişkin Düzenleme,
  • Çıktılarda Alacaklı Bilgileri Yerine Sadece Vekil Bilgilerinin Dökülebilmesine İlişkin Düzenleme
  • 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Geçici 6 ncı Maddesi Mucibince Maktu Vekalet Ücreti Hesaplanması Gereken Durumlar ile Tahliye ve Nafaka Davalarında Standart Hesabın Dışına Çıkan Vekalet Ücreti Hesaplamalarında Matraha Dayalı Hesap Şeklinin Devreye Sokulmasına İlişkin Düzenleme

Gönderildi.